SPLOŠNI POGOJI UPORABE

SPLOŠNI POGOJI UPORABE ANDYSPORT.SI

Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.andysport.si (v nadaljevanju: »spletno mesto«) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerje med uporabnikom navedenega spletnega mesta in ANDY SPORT, Andrej Mori s.p., servis smučarske in športne opreme, Lesjakova ulica 33, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju: »ANDY SPORT«).

Splošni pogoji veljajo za uporabo trenutne verzije spletne strani www.andysport.si, prav tako pa veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije ter kakršnekoli druge spremembe na našem spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta potrjujete, da sprejemate Splošne pogoje in se strinjate, da jih boste upoštevali. V kolikor se s Splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da zapustite naše spletno mesto in je ne uporabljate.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko elektronske pošte info@andysport.si.

Dostop do spletnega mesta

Uporabnik lahko do spletnega mesta dostopa na izbranem brskalniku preko internetne povezave www.andysport.si.

Prijava in/ali registracija na spletnem mestu ni potrebna. Uporabnik lahko spletno mesto uporablja brezplačno in v celoti.

Pravice intelektualne lastnine

Odgovornost ANDY SPORT

ANDY SPORT želi zagotavljati uporabniku nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev za morebitno nedelovanje ali nemožnost uporabe spletnega mesta. Prav tako ANDY SPORT ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi nedelovanja, začasne prekinitve ali drugih tehničnih težav na spletnem mestu.

ANDY SPORT si prizadeva, da je celotna vsebina, ki je dostopna na spletnem mestu, pravočasno posodobljena in točna, vendar v nobenem primeru ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov, informacij in drugih vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Dostop do spletnega mesta

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne stani tretjih oseb. ANDY SPORT ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov, informacij in drugo vsebino na teh spletnih straneh. Prav tako ANDY SPORT ni odgovorna za varovanje osebnih podatkov in spoštovanje zasebnosti na teh spletnih straneh.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik se z uporabo spletnega mesta obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali Splošnim pogojem nasprotujoče namene.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopa do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema ANDY SPORT.

ANDY SPORT si pridržuje pravico, da uporabniku prekine dostop in uporabo spletnega mesta, brez predhodnega obvestila in odgovornosti, vključno in brez omejitev, če meni, da uporabnikovo ravnanje ni v skladu s temi Splošnimi pogoji. Prav tako si pridržuje pravico do preiskave domnevnih kršitev v okviru teh Splošnih pogojev.

Drugi pogoji

Poleg teh Splošnih pogojev je pri uporabi našega spletnega mesta potrebno upoštevati tudi druge veljavne pogoje, ki so:

Politika zasebnosti, ki določa obseg in način zbiranja osebnih podatkov.

Piškotki, ki določajo informacije o piškotkih na našem spletnem mestu.

Objava in sprememba Splošnih pogojev

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu pod zavihkom »Splošni pogoji uporabe« in dostopni na internetni povezavi www.andysport.si.

ANDY SPORT si pridržuje pravico, da Splošne pogoje občasno spremeni. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev bodo prav tako objavljene na spletnem mestu pod zavihkom »Splošni pogoji uporabe«, dostopni na www.andysport.si/splosni-pogoji-uporabe. Uporabnik si je dolžan pred uporabo spletnega mesta Splošne pogoje prebrati in se prepričati, da razume vsakokratna veljavna določila ter z njimi soglaša.

Predhodne in končne določbe

V kolikor je del ali celotna določba Splošnih pogojev neveljavna, nezakonita in/ali neizvršljiva, le-to ne vpliva na ostale določbe teh Splošnih pogojev.

V kolikor se uporabnik z veljavnimi Splošnimi pogoji ali s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, mora nemudoma zapustiti in prenehati uporabljati spletno mesto.

Morebitne spore bosta uporabnik in ANDY SPORT poskušala rešiti po mirni poti in sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu.